Arkadiusz Reiter

CIPP/E, RODO/GDPR, IOD/DPO, Audytor wiodący ISO 27001, ISO 22301, wewnętrzny ISO 27701, Compliance - Approved Compliance Expert (ACE)/AML(AMLCO)/Whistleblowing(AWBCO)

Inspektor Ochrony Danych Porta KMI Poland S.A. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wywodzący się z obszaru IT. Posiada 14-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania systemami ochronny danych osobowych w tym pełnienia funkcji ABI i IOD.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich. Pasjonat obszaru ochrony danych osobowych oraz Compliance łączący umiejętności i wiedzę z obszaru IT z regulacjami prawnymi oraz normami i standardami międzynarodowymi. Audytor ISO w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji – audytor wiodący ISO 27001 oraz 22301, wewnętrzny ISO 27701.

Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych – SABI oraz European Association od Data Protection Professionals – EADPP. Wspiera w zakresie ochrony danych osobowych oraz Compliance podmioty z sektora produkcyjnego, edukacyjnego, jednostek podmiotów publicznych oraz podmiotów medycznych.