Jacek Białobrzeski

Radca prawny, Kancelaria Causa, ekspert w zakresie ochrony dóbr niematerialnych.

Wykonuję usługi prawne w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i nowych technologii, telekomunikacji, ubezpieczeń i prawa finansowego, prawa handlowego i zarządzania oraz nadzoru właścicielskiego, ochrony danych osobowych, ochrony informacji i bezpieczeństwa, produktów leczniczych lub wyrobów medycznych i ich dystrybucji, a także szerzej – w zakresie oceny spełniania wymogów prawnych przez przedsiębiorców (compliance).

Intensywnie rozwijam obsługę prawną przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych, doradzając również w wielu pokrewnych specjalizacjach (np. budowaniu i zarządzaniu politykami IT, planami ciągłości działania, klasyfikacji informacji poufnych, budową struktur IT oraz zakupami IT).

Wspieramy negocjacje kontraktów IT oraz wdrażania systemów i procedur IT, zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo systemów oraz danych. Obejmuje to nie tylko dane kwalifikowane jako osobowe, ale różne inne ich kategorie (najczęściej będące również danymi osobowymi) – ubezpieczeniowe, zdrowotne, dotyczące dzieci. Z zainteresowaniem śledzimy rozwój rynków i usług IT, usług świadczonych elektronicznie, rozwoju technologii oraz towarzyszące im rozwiązania lub propozycje rozwiązań prawnych.

Jako partner zarządzający kancelarią, posiadam także doświadczenie jako wieloletni szef działu prawnego dużej spółki, a także wykładowca uniwersytecki. Wykonywałem także rozmaite zadania na rzecz samorządu zawodowego – izby radców prawnych.

Posiadam bogate doświadczenie w kwestiach praw niematerialnych, szczególnie własności intelektualnej, w tym w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych, ochronie dóbr osobistych, elementów ochrony własności przemysłowej. Prowadziłem lub doradzałem w dużych projektach produkcji audiowizualnej, nadań lub dalszej dystrybucji tego rodzaju wytworów (na różnych polach eksploatacji), relacji z uprawnionymi oraz organizacjami zbiorowego zarządzania prawami.

Doświadczenie moje oraz mojego zespołu obejmuje współpracę z podmiotami polskimi i międzynarodowymi, w tym grupami kapitałowymi.

https://www.linkedin.com/company/kancelaria-prawna-jacek-bia%C5%82obrzeski-causa
https://www.linkedin.com/in/jacek-bialobrzeski-7573ba1