Marcin Soczko

Współzałożyciel, a także wieloletni Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Politechniki Warszawskiej, certyfikowany Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001. 

Związany z branżą bezpieczeństwa informacji od 2005 roku. Współautor publikacji „Ryzyko operacyjne i jego szacowanie” (tekst opublikowany pod red. Knosala R. w „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole 2008) oraz książek „Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych” i „Vademecum Inspektora Ochrony Danych”, a także wielu artykułów opublikowanych w serwisach internetowych. 

Brał udział w blisko 200 audytach, połączonych z analizą ryzyka i powiązanych ze wsparciem w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub opracowaniem i wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Przeszkolił ponad 3000 osób, pełnił rolę ABI, a obecnie IOD, w kilku różnych organizacjach.