Max Schrems

Prawnik ds. prywatności, honorowy przewodniczący noyb, autor i prelegent.

Mówca o ochronie prywatności i danych. Oprócz niezliczonych wywiadów medialnych jestem regularnie zapraszany jako prelegent na konferencje, wydarzenia polityczne, dyskusje publiczne i szkolenia wewnętrzne.

Dzięki doświadczeniu z setek wydarzeń uwielbiam angażować publiczność we wszystkie tematy związane z prywatnością, cyfryzacją i RODO. Zazwyczaj dążę do połączenia łamania skomplikowanego prawa, twardych faktów, elementów prowokujących do myślenia i całościowego przeglądu, jednocześnie upewniając się, że te tematy pozostają powiązane.

Jeśli jesteś zainteresowany key note, wewnętrznym szkoleniem lub udziałem w Twoim wydarzeniu, możesz skontaktować się ze mną przez moich kolegów na noyb.eu.

Niektóre poprzednie wydarzenia:
– Przesłuchania publiczne (np. parlamenty Austrii, Irlandii lub Parlamentu Europejskiego, różne ministerstwa, organy ochrony danych itp.)
– Główne konferencje dotyczące prywatności i ochrony danych
– Wydarzenia bankowe i finansowe
– Wydarzenia w branży zdrowia
– Wydarzenia wydawców
– Wydarzenia IT
– Wydarzenia non-profit