Piotr Oksza-Łapicki

Inspektor Ochrony Danych w H&M

Prawnik wewnętrzny z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu usługami prawnymi w firmach sektora modowego (Inditex, TKMaxx, H&M) oraz nieruchomości komercyjnych (Atrium, GTC, Apsys). Praktyk wdrażania projektów z zakresu compliance ze szczególnym naciskiem na prawo ochrony danych osobowych w kontekście międzynarodowym, wieloletni inspektor ochrony danych. Obecnie Regionalny Menedżer Prywatności w H&M – Region Wschód.