Tomasz Izydorczyk

Inspektor Ochrony Danych w ARC Europe Polska i audytor w NewTechLaw.eu

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradca i wykładowca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Od 2006 r. wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na kierunkach: Inspektor Ochrony Danych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Prowadzi wykłady z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na innych uczelniach m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest członkiem zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę Administratora Bezpieczeństwa Informacji m.in. w KOMPANII PIWOWARSKIEJ, Członek grupy opracowującej Kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji, a także były członek Grupy Roboczej ds. ochrony danych osobowych w Ministrowie Cyfryzacji. Menedżer ds. RODO w grupie kapitałowej FundingBox, Inspektor Ochrony Danych w ARC Europe Polska i audytor w NewTechLaw.eu