Tomasz Rozdżestwieński

Inspektor Ochrony Danych w DPD Polska

Od kilkunastu lat pracuje w sektorze publicznym i prywatnym. Zajmuje się ochroną danych osobowych, ale nie są mu obce zagadnienia związane z ochroną innych informacji prawnie chronionych.